Android

Android je volně dostupná platforma (open source), která se požívá zejména v mobilních zařízeních, jako jsou: mobilní telefony, tablety, PDA ad. Skládá se z operačního systému Linux, middlewaru, uživatelského prostředí a aplikací.

V systému jsou zohledněna omezení, která patří mezi základní vlastnosti zařízení, na kterých se používá. A to: výdrž baterie, dostupnost paměti a menší výkon. Velkou výhodou je pak použití systému na různém hardware, který není závislý na použitém chipsetu, velikosti nebo rozlišení obrazovky.

Díky otevřenosti platformy je systém vhodný pro koncové uživatele, mobilní operátory, výrobce zařízení a také pro vývojáře aplikaci (je poskytován nástroj pro vývoj – SDK)

Architektura

Seskládá z 5 vrstev. Nejnižší vrstva je jádro operačního systému, která je postavena na systému Linux. Mezi nejvýznamnější vlastnosti Linuxu patří podpora správy paměti, správa sítí, správa procesorů (současný běh aplikací) a vestavěné ovladače. Další vrstva jsou knihovny, které ke své činnosti používají různé komponenty systému. Jejich funkce využívají vývojáři prostřednictvím Android Application Framework.

Příklad knihoven:

•   Media Libraries

•   LibWebCore

•   SQLite

•   OpenSSL

Android Runtime obsahuje vrstvu aplikační virtuální stroj (do verze 4.3), jejímž hlavním důvodem je optimalizace stroje pro mobilní zařízení v oblasti poměru výkonu a úspory energie. Pro verze 4.4 a vyšší se používá dopředná kompilace, jejímž důvodem jsou zrychlení aplikací a úspora energie. Zpomalení nastává pouze při instalaci aplikace, při které se provádí její optimalizace.

Vrstva Application framework je důležitá hlavně pro vývojáře. A to z důvodů přístupu k velkému množství služeb, které se používají v aplikacích. Zahrnuje tyto základní služby:

•   Prvky View pro seznamy, textové pole, tlačítka a další.

•   Content providers pro přístup k obsahu jiných aplikací.

•   Resource manager pro přístup ke zdrojům řetězců, grafiky.

•   Notification manager pro zobrazení upozornění ve stavovém řádku.

•   Activity manager pro řízení životnosti aplikací.

Vrstva Základní aplikace je nejvyšší vrstvou systémů. Tato vrstva je určena a využívají ji koncoví uživatelé.

Základní části aplikace android

Mezi základní komponenty patří Activity (obrazovka), Service (akce na pozadí), Content providers (přístup k datům) a Broadcast reciever (příchozí oznámení). Mimo Content provideru mohou komponenty mezi sebou spolupracovat, pomocí tzv. intentů (je v podstatě nejdůležitější můstek mezi těmito komponentamy)